باید ها و نباید ها در بازرسی گاز

تاسیسات , گالری مطالب , مقالات تاسیساتی
فروردین ۲۹, ۱۳۹۸
بازدید : 504 بازدید

باید ها و نباید ها در بازرسی گاز

شرایط مسیر انتخابی لوله کشی گاز:

ایمن ترین مسیر,کوتاه ترین مسیر,عدم عبورقسمت هاي مشترك از ملک خصوصی,صدمه به سازه اصلی وارد نشود.

اطلاعات و مدارك لازم جهت تهیه نقشه هاي لوله کشی گاز:

نقشه لوله کشی پلان و محوطه,نقشه ایزومتریک, زیربنا ومصرف گاز,کروکی محل,فهرست اجناس و استانداردهاي آن ها

طول و سایز لوله ها در چه نقشه اي می آید:

نقشه ایزومتریک

در نقشه پلان چه چیزهایی می آید؟

لوله کشی گاز در طبقات و محوطه,محل قرارگیري دودکش و مشخصات آن ها.

مقیاس نقشه ها حداقل چقدر است؟

۱:۱۰۰

حداکثر افت فشار مجاز بین رگولاتور و وسایل گازسوز:

۱۲/۷میلی متر آب

اطلاعات مورد نیاز براي محاسبه قطر لوله گاز:

حداکثر افت مجاز فشار, حداکثر مقدارمصرف, طول لوله از رگولاتور تا آخرین مصرف کننده, چگالی گاز

حداکثر قطر لوله مجازبا فشار ۱۷۶ میلی متر آب:

۴اینچ

موارد لازم براي خواندن قطر لوله از جدول؟

طول لوله و مصرف

حداقل قطر شیر اصلی و لوله اصلی:

۱اینچ

لوله اصلی چیست؟

از کنتور تا اولین ۳ راهی

حداقل قطر لوله رابط بین کنتور و رگولاتور:

۱اینچ

اولین قطعه بعد از علمک:

شیر قفلی
قطعه بین شیر قفلی و رگولاتور قبل از رگولاتور
نیپل
بعد از رگولاتور
مغزي
بین مغزي و لوله کشی رابط
مهره و ماسوره
بین کنتور و لوله کشی رابط
مهره و ماسوره
بعد از کنتور
بوشن و شیر اصلی

خصوصیات کلکتور:

استفاده از اتصالات استاندارد براي کلکتور,قطر نباید کمتر از لوله اصلی باشد.

خصوصیات محل قرارگیري کنتور:

در فضاي مشترك و نزدیک در ورودي ساختمان,در معرض صدمات فیزیکی نباشد,در محل خطر آتش سوزي
نباشد,قابلیت خواندن و تعمیر داشته باشد,ودر مکان مجاز باشد

حداقل فاصله کنتورگاز از سیم برق روکار:

۱۰سانتی متر

حداقل فاصله کنتور گاز از کنتور برق:

۵۰سانتی متر

حداقل فاصله کنتور گاز از منابع اشتعال نظیر آبگرمکن و:…

۱متر

ارتفاع کنتور گاز از زمین:

حداقل ۱۸۰ سانتی متر که در زمان ضروري تا ۲۲۰ سانتی متر قابل افزایش است.

نوع شیرها در لوله کشی گاز:

ربع گرد توپکی

رابطه قطر شیر فرعی با لوله کشی گاز ورودي به آپارتمان:

قطر شیر فرعی و لوله کشی باید مساوي باشد.

محل و ارتفاع شیر اصلی:

بعد از کنتور و در ارتفاع۱۸۰ سانتی متري از زمین

انواع شیر فرعی:

شیر واحد مسکونی,شیر فرعی انشعابات رایزري در ابتداي انشعاباتی که بیش از یک مصرف کننده دارند,شیر مصرف دستگاه گازسوز

فاصله شیر چراغ روشنایی از کف و سقف:

فاصله از سقف حداقل ۸۰ سانتی متر و از کف حداقل ۱۷۰ سانتی متر باشد

فاصله شیر آبگرمکن دیواري از کف:

بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر

فاصله شیر آبگرمکن زمینی از بدنه آن:

۳۰سانتی متر

فاصله شیر اجاق گاز از کف:

بین ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی متر

فاصله شیر اجاق گاز از بدنه آن:

بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر

فاصله شیر بخاري,شومینه و آبگرمکن زمینی از کف:

بین ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر

فاصله شیر بخاري از بدنه آن:

حداقل ۲۰ سانتی متر

فاصله شیر دیگ هاي حرارتی از کف:

بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر

فاصله شیر دیگ هاي حرارتی از مشعل آن:

بین ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر

فاصله شیر بخاري دیواري از کف:

بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر

فاصله شیر بخاري دیواري از بدنه آن:

۲۰سانتی متر…

مقدار تقریبی مصرف آبگرمکن فوري:

۲.۵متر مکعب در ساعت

 

فاصله شیر شومینه از دودکش و دیوار شومینه:

بین ۸۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از دودکش و ۳۰ سانتی متر از بدنه

مقدار مصرف تقریبی آبگرمکن مخزن دار

۱.۵متر مکعب در ساعت

مقدار مصرف تقریبی اجاق گاز خانگی ۵ شعله فردار:

۰.۷متر مکعب در ساعت

مقدار مصرف تقریبی اجاق گاز تجاري و پلوپز تجاري

بین ۲.۴ تا ۴ متر مکعب در ساعت

مقدار مصرف تقریبی بخاري خانگی

۰.۶متر مکعب در ساعت

مقدار مصرف تقریبی کباب پز و پلوپز خانگی و شومینه:

۰.۱متر مکعب در ساعت

مقدار مصرف تقریبی روشنایی

۰.۳متر مکعب در ساعت

مقدار مصرف تقریبی مشعل:

حرارت مرکزي براي هر ۱۰۰ متر مربع زیربنا

۵.۱متر مکعب در ساعت….

خصوصیات لوله هاي مورد استفاده در لوله کشی گاز:

فولاد سیاه,بدون درز یا با درز,مطابق استاندارد ملی۳۳۶۰

حداکثر طول مجاز لوله هاي مسی:

متر۱.۵

حداکثر طول شیلنگ:

۱۲۰سانتی متر

نوع اتصالات جوشکاري توکار-درزدار یا بدون درز

بدون درز

نوع اتصالات جوشکاري روکار-درزدار یا بدون درز

اتصالات درزدار و بدون درز

 

جنس شیرها ي گاز تا قطر ۵۰ میلی متر:

برنجی

جنس شیرهاي گاز با قطر بیش از ۵۰ میلی متر:

فولادي

مقدار فشاري که شیر گاز در حالت بسته باید در مقابل آن درزبند باشد:

فشار ۰.۷ بار یا ۱۰ پی اس آي

الکترود مجاز براي جوشکاري لوله هاي با قطر کمتر ۲ اینچ

هردوي ۶۰۱۰ و۶۰۱۳

الکترود مجاز براي جوشکاري لوله با قطر ۲ اینچ و بیشتر

فقط۶۰۱۰

اطلاعات روي جعبه الکترود:

نام سازنده,شماره الکترود,قطر الکترود,محدوده آمپروولتاژ مصرفی,تاریخ ساخت.

استفاده از این الکترودها مجاز نیست:

الکترودهاي فاسد شده,داراي پوشش غیریکنواخت,الکترودها

ادامه استفاده از این الکترودها مجاز نیست:

الکترودهایی که در موقع مصرف پوشش آن بریزد,الکترود خیس.

پوشش لوله هاي توکار:

نوار و پرایمر

خصوصیات نوار و پرایمر:

ساخت یک سازنده بوده و از نظرهمخوانی شیمیایی مورد تایید سازنده باشد,باید نو باشد.

عرض نوار براي لوله هاي تا ۲ اینچ

۵۰میلی متر

عرض نوار براي لوله هاي بیش از ۲اینچ

۱۰۰میلی متر

ضخامت نوار

حداقل ۰.۵میلی متر

ضخامت لایه چسبی نوار

حداقل ۰.۲ میلی متر

ضخامت نوار نرم مخصوص سرجوش و اتصال

 

حداقل ۰.۸ میلی متر

ضخامت لایه چسبی نوار نرم مخصوص سرجوش و اتصال

حداقل۰.۶ میلی متر.

میزان چسبندگی نوار به لوله:

حداقل ۵.۱ کیلوگرم بر سانتی متر عرض نوار

میزان چسبندگی نوار به نوار:

حداقل ۰.۵ کیلوگرم به ازاي هر سانتی متر عرض نوار

استفاده از لوله و اتصالات و شیرهاي دست دوم:

تنها پس از حصول اطمینان از سلامت و کارایی آنها و تایید مهندس ناظر ممکن است.

به کار بردن تفلون براي آب بندي دنده هاي خارجی لوله و وسایل اتصال:

مجاز است

به کار بردن نخ هاي کنفی با خمیروسایر مواد براي آب بندي دنده هاي خارجی لوله و وسایل اتصال:

مجاز نیست.

قطر خارجی لوله یک دوم اینچ ۱۵-میلی متر

بین ۲۱ تا ۲۱.۸ میلی متر

قطر خارجی لوله سه چهارم اینچ ۲۰-میلی متر

بین ۲۶.۳ تا ۲۷.۳ میلی متر

قطر خارجی لوله یک اینچ ۲۵-میلی متر

بین ۳.۳۳ تا ۳۴.۳ میلی متر

قطر خارجی لوله یک و یک چهارم

اینچ ۳۲-میلی متر

بین ۴۲ تا ۴۲.۹ میلی متر

قطر خارجی لوله یک و نیم اینچ ۴۰-میلی متر

بین ۴۷.۹ تا ۴۸.۸ میلی متر

قطر خارجی لوله ۲ اینچ ۵۰-میلی متر

بین ۵۹.۷ تا ۶۰.۶ میلی متر

قطر خارجی لوله دو و یک دوم اینچ ۶۵-میلی متر

بین ۷۵.۷ تا ۷۶.۶ میلی متر

 

قطر خارجی لوله سه اینچ ۸۰-میلی متر

بین ۸۸ تا ۸۹.۵ میلی متر

قطر خارجی لوله چهار اینچ ۱۰۰-میلی متر

بین ۱۱۳.۱ تا ۱۱۵ میلی متر

وزن لوله یک دوم اینچ۱۵-میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر

۲۲.۱

وزن لوله سه چهارم اینچ ۲۰-میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر

۵۸.۱

وزن لوله یک اینچ۲۵-میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر

۴۴.۲

وزن لوله یک و یک چهارم اینچ ۳۲-میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر

۱۴.۳

وزن لوله یک و نیم اینچ ۴۰-میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر

۶۱.۳

وزن لوله دو اینچ ۵۰-میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر

۱.۵

وزن لوله دو و نیم اینچ ۶۵-میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر

۵۱.۶

وزن لوله سه اینچ ۸۰-میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر

۴۷.۸

وزن لوله چهار اینچ۱۰۰-میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر

۱.۱۲

مصرف کنتورG4

از ۰.۱ تا ۶ متر مکعب بر ساعت

مصرف کنتورG6

از ۶.۱ تا ۱۰ متر مکعب بر ساعت

مصرف کنتورG10

از ۱۰.۲ تا ۱۶ متر مکعب بر ساعت

مصرف کنتورG16

از ۱۶.۱ تا ۲۵ متر مکعب بر ساعت

مصرف کنتورG25

از ۲۵.۱ تا ۴۰ متر مکعب بر ساعت

مصرف کنتورG40

از ۴۰.۱ تا ۶۵ متر مکعب بر ساعت

مصرف کنتورG65

از ۶۵.۱ تا ۱۰۰ متر مکعب بر ساعت

مصرف کنتور G100

از ۱۰۰ تا ۱۶۰ متر مکعب بر ساعت

قطر لوله بین کنتور کنتورهايG6 , G4

۱اینچ

قطر لوله بین کنتور کنتورهايG16, G10

یک و یک دوم اینچ

قطر لوله بین کنتور کنتورهايG65, G40, G25

۲اینچ

قطر انتهاي بیرون رفت روي علمک کنتورهايG16,G10, G6, G4

۱اینچ

قطر انتهاي بیرون رفت روي علمک کنتورهايG65, G40, G25

یک و یک دوم اینچ

 

منبع :

بازرسی گاز(محاسبات و نکات گازرسانی)

دکتر مهرزاد خراسانی

 

 

جهت بهره بردن از مطالب، پروژه ها و فیلم های آموزشی  ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید:

 

 

9
امتیاز :
باید ها و نباید ها در بازرسی گاز
5 از 2 رای
دیدگاهتان را بنویسید

8 − 2 =

عضویت در خبرنامه شهر معماری

تمامی اطلاعات محفوظ است!