آرشیو دسته: سبک های معماری

معماری تمدن اژه ای(معماری مینوسی) اگراز کنار دلتای به سوی دریای شمال دریای مدیترانه بینسوی دریای شمال دریای مدیترانه پیش برویم، نخستین که در برابر دیدگانمان ظاهر می شود، گوشۂ شرقی ...
ادامه مطلب ۴ مهر , ۱۳۹۸
پیدایش ابتدایی ترین نیاکان ما بر روی کره زمین پیدایش ابتدایی ترین نیاکان ما بر روی کره زمین را در حدودیک میلیون سال پیش می دانندوباستان شناسان ظهورانسان را برروی کره ...
ادامه مطلب ۸ مرداد , ۱۳۹۸
آشنایی بامعماری باروک (سبک باروک) آشنایی بامعماری باروک (سبک باروک):دوره ای به نام رنسانس در فصل پیشین برسی ومشخص کردیم بی هیچ گسستی در سبک ها تا قرن های هفدهم وهجدهم ...
ادامه مطلب ۳ مرداد , ۱۳۹۸
معماری باروک در انگلستان معماری باروک در انگلستان :گسترش دامنه نفوذبریتانیادرقارۀاروپا،امریکابه ویژه پس ازبازگشت خاندان استوارت به سلطنت درفرن هفدهم،نیاز به ایجادکاخ های پرشکوه دراملاک وسیع مطرح گردید. باروک در انگلستان با ...
ادامه مطلب ۲۱ تیر , ۱۳۹۸
معماری باروک درفرانسه ادامه رنسانس پیشرفته برخی مورخان معماری باروک درفرانسه  ادامه رنسانس پیشرفته می دانندبرخی نیز آن رامکتب جداگانه تلقی می کنند. به طوری که اشاره گردید،معماری باروک در ایتالیا ...
ادامه مطلب ۱ تیر , ۱۳۹۸

عضویت در خبرنامه شهر معماری

تمامی اطلاعات محفوظ است!