آرشیو دسته: سبک های معماری

معماری تمدن اژه ای(معماری مینوسی) اگراز کنار دلتای به سوی دریای شمال دریای مدیترانه بینسوی دریای شمال دریای مدیترانه پیش برویم، نخستین که در برابر دیدگانمان ظاهر می شود، گوشۂ شرقی ...
ادامه مطلب ۴ مهر , ۱۳۹۸
معماری ارگانیک(استفاده ازمواد و مصالح طبیعی وبومی) معماری ارگانیک(مصالح بومی) انسان جدا از طبیعت نبوده و نیست، هر چند در ادوار مختلف ساز جدایی را نواخته، هم چنان بخش غیر قابل تفکیک ...
ادامه مطلب ۱۹ مرداد , ۱۳۹۸
معماری بین النهرین درآسیا معماری بین النهرین:یکی از مراکز تمدن قدیم در آسیا،معماری بین النهرین است، که به وسیله رودخانه های فرات و دجله مشروب می گردد،این دو رود از کوه ...
ادامه مطلب ۱۳ مرداد , ۱۳۹۸
پیدایش ابتدایی ترین نیاکان ما بر روی کره زمین پیدایش ابتدایی ترین نیاکان ما بر روی کره زمین را در حدودیک میلیون سال پیش می دانندوباستان شناسان ظهورانسان را برروی کره ...
ادامه مطلب ۸ مرداد , ۱۳۹۸
آشنایی بامعماری باروک (سبک باروک) آشنایی بامعماری باروک (سبک باروک):دوره ای به نام رنسانس در فصل پیشین برسی ومشخص کردیم بی هیچ گسستی در سبک ها تا قرن های هفدهم وهجدهم ...
ادامه مطلب ۳ مرداد , ۱۳۹۸
معماری باروک در انگلستان معماری باروک در انگلستان :گسترش دامنه نفوذبریتانیادرقارۀاروپا،امریکابه ویژه پس ازبازگشت خاندان استوارت به سلطنت درفرن هفدهم،نیاز به ایجادکاخ های پرشکوه دراملاک وسیع مطرح گردید. باروک در انگلستان با ...
ادامه مطلب ۲۱ تیر , ۱۳۹۸

عضویت در خبرنامه شهر معماری

تمامی اطلاعات محفوظ است!