آرشیو دسته: معماری همساز با اقلیم

شهر یزد و بررسی اقلیم آن شهر یزد جز اقلیم گرم و خشک است. خصوصیات کلی شرایط اقلیمی دشتهای فلات به قرار زیر است: 1-آب و هوای گرم و خشک در تابستان ، ...
ادامه مطلب ۱۵ آبان , ۱۳۹۸
آشنایی با تاثیر اقلیم در معماری هدف اصلی در این تحقیق بررسی های اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی ...
ادامه مطلب ۳ مهر , ۱۳۹۸
محاسبه ابعاد پنجره فضاهای مختلف خانه در رابطه با محاسبه ابعاد پنجره در آپارتمان های مسکونی، اولین مرحله مشخص کردن ابعاد متداول فضاهای اصلی یک خانه آپارتمانی کوچک که نیاز به ...
ادامه مطلب ۱ شهریور , ۱۳۹۸
دیوار سبز ومزایای آن در مکان های باز وبسته دیوار سبز ومزایای آن در مکان های باز وبسته فضایی روی سطح زمین اشغال نمیکند. تنها مکدیوار سبز ومزایای آن در مکان ...
ادامه مطلب ۱۶ مرداد , ۱۳۹۸

عضویت در خبرنامه شهر معماری

تمامی اطلاعات محفوظ است!