آرشیو برچسب: آب

معماری ارگانیک(استفاده ازمواد و مصالح طبیعی وبومی) معماری ارگانیک(مصالح بومی) انسان جدا از طبیعت نبوده و نیست، هر چند در ادوار مختلف ساز جدایی را نواخته، هم چنان بخش غیر قابل تفکیک ...
ادامه مطلب ۱۹ مرداد , ۱۳۹۸
راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان: مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزمالاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیاتساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، ...
ادامه مطلب ۱۴ فروردین , ۱۳۹۸

عضویت در خبرنامه شهر معماری

تمامی اطلاعات محفوظ است!