آرشیو برچسب: آتش

معماری ارگانیک(استفاده ازمواد و مصالح طبیعی وبومی) معماری ارگانیک(مصالح بومی) انسان جدا از طبیعت نبوده و نیست، هر چند در ادوار مختلف ساز جدایی را نواخته، هم چنان بخش غیر قابل تفکیک ...
ادامه مطلب ۱۹ مرداد , ۱۳۹۸
روش های جلوگیری از ایجاد حریق روش های زیادی جهت پیشگیری از حریق وجود دارد  که عبارتند از: 1-کاربرد مواد ومصالح مقاوم 2-دور نگه داشتن گاز های سمی واشتعال زا  از جرقه 3-استفاده از ...
ادامه مطلب ۷ فروردین , ۱۳۹۸

عضویت در خبرنامه شهر معماری

تمامی اطلاعات محفوظ است!