آنچه باید در موردمعماری اژه ای(معماری مینوسی)بدانیم.

سبک های معماری , معماری
مهر ۴, ۱۳۹۸
بازدید : 670 بازدید

معماری تمدن اژه ای(معماری مینوسی)

اگراز کنار دلتای به سوی دریای شمال دریای مدیترانه بینسوی دریای شمال دریای مدیترانه پیش برویم، نخستین که در برابر دیدگانمان ظاهر می شود، گوشۂ شرقی جزیره کرت .. نسبت به گروه پراکنده ای از جزایر کوچک موسوم به سیکلاد، که چون دایره ای در میان دریای اژه گرد هم قرار گرفته اند. در سے بالای از آن سرزمین اصلی یونان واقع است که در سمت شرقی دریای اژه، .. آسیای صغیر (ترکیه) را در مقابل خود دارد.در نظر باستان شناسان اژه نه فقط اصطلاحی جغرافیایی است، بلکه بر عموم تمدن هایی که طی هزارههایدوم قبل از میلاد که پیش از پیدایش تمدن خاص یونانی، در آن پدید آمده اند، اطلاق می شود.

این تمدن سه گانه که در عین ارتباط و خویشاوندی نزدیک از یکدیگر متمامیز بوده اند عبارتند از: تمدن کرتی که به پیروی از نام پادشاه افسانه ای معروفش مینوس، تمدن «مینوسی» خوانده شده است. و تمدن جزایر کوچک واقع در شمال کرت یا تمدن سیکلادی و تمدن سرزمین اصلی یونان یا تمدن «هلاسی». هریک از آنها به ترتیب به سه دوره، پیشین (کهن) و میانه و پسين (جدید) تقسیم شده و بزرگ ترین پیشرفت های هنری آنان متعلق به انتهای دورۀ میانه و سراسر دوره پسین (جدید) بوده است .

معماری مینوسی در تمدن اژه ای

معماری مینوسی: تمدن مینوس غنی ترین و شگفت انگیزترین تمدن دنیای ” ساخته شده است. چیزی که این تمدن را نه تنها از مصر و خاورمیانه، و همچنین – باستانی سرزمین یونان مجزا می دارد، فقدان دوام و پیوستگی آن است. در رانی های عمده ای که از هنر مینوسی به دست آمده است، به هیچ وجه نمی توانیمسیر تکاملی به میان بیاوریم، زیرا آن آثار چنان به طور ناگهانی ظاهرشده و از میان رفته اند، که ناچار باید اذعان نمود که عوامل سرنوشتشان دست به کار بوده است .

 دوره مینوسی کهن: دوره مینوسی کهن (پیشین) را که به دوره کاخها معروف است، عمدتا با مقداری سفالینه و تکه های پراکنده چندیی می شناسیم. از جمله می توان به سفالینه های بسیار سخت موخلوس و ظروف گل دست ساز اشاره کرد. برجسته ترین و جالب ترین آفریده های هنر اژه ای در عصر مینوس پیشین، مقدار بسیار زیادی پیکرهای کوچک اندام مرمرین از جزایر سیکلاد است. بیشتر پیکره های برهنه زنها در حالتی هستند که دستهایشان را در ناحیه شکمشان روی هم گذاشته اند . در این مدت که از حدود هزاره سوم تا اوایل هزاره دوم ق.م درست در مدت هشت قرن از دوران اولیه (پیشین) تمدن مینوسی ساکنان جزیره کرت قدمی فراتر از مرحله زندگی ده نشینی عصر نوسنگی فراتر ننهاده بودند. هرچند از طریق دریا داد و ستد و ارتباطی با مصریان یافته بودند .

دوره مینوسی میانه: این زمان با ویژگی تأسیس کاخ های کهن در حدود سال ۲۰۰۰ ق.م از دوره پیشین متمایز می شود. ساختمان سازی در کرت نه بر مقابر و معابد تکیه می کرد و نه بر دژها، بلکه به کاخهای ویژه پادشاهانش توجه داشت، و شهرهای سلطنتی نیز، گرداگرد همین کاخ ها ساخته می شدند. احتمال دارد که این کاخها پس از حدود سه قرن یعنی در سال ۱۷۰۰ ق.م در اثر زلزله های مکرری که در این بخش از منطقه مدیترانه واقع شده، نابود شده باشند.عدم وجود استحکامات در جزیره کرت، نیز مشهود است، زیرا نقاط استحکامات بندی شده در تمام عرصه های جغرافیایی هنر هلاسی و سیکلادی به چشم می خورد. این امر یا دلیل بر قدارت نیروهای دریایی کرت و یا صلح پایدار در جزیره، یا دوی اینهاست .

 دوره مینوسی پسین (جدید) : هنر دوره جدید، با بازسازی کاخها آغاز می شود، یعنی در فاصله زمانی سال های ۱۶۰۰ تا ۱۵۰۰ ق.م آغاز شد. م ا تمدن کرت نخستین تمدن بزرگ مغرب زمین را پدید آوردکاخ های نوین منبع اصلی دانش ما درباره معماری مینوسی  شمرده می شود مدارک مربوط به عصر بی مانند خلاقیت وپیشرفت های زود رس هنری به همین دوره را بالحاظ توجه به مرکزیت کاخ ها و ایجاد فضاهای معماری شهری در پیرامون ان بهترین دوره تلقی کرد.

 

معماری تمدن اژه ای

کاخ هادر دوره مینوس

کاخ ها:این کاخ هاکه برای پادشاهان وخدمه ایشان بازسازی شدند بزرگ ،راحت وزیبا بودند.شاهزاده کرئی و رائید فرمانروایان دیگر تمدن ها رهبران مذهبی هم بوده اند.جایی که یک اجتماع جزیره دراین بایک محدوده جمعیتی مشخصو کلی با نوار زه گر برای خود قطع رابطه تماید، و دارای یک ساختمان و ارز در باردارد، به همین دلیل امامزادگان و قصر آنها مانند فرعون و مکانش پر ڈال دی اور زر داری نبوده اند. این کاخ ها مرکز و دسته اصلی شهر محسوب می شوند بنابر این درسترسی به آن بسیار آسان برای هر شهروند بوده است.

کاخ ملیاءدر مینوس

کاخ ملیاء این بنا را به عنوان نخ در این کاخ شهر کرت محسوب نموده اند، این مجموعه بنا در پیرامون یک حیاط مستطیل شکل ساخته شده، و در حقیقت حیاط یا میدان درست اساسی شکل گیری مجموعه است. اختلاف این کاخ با قصرهای بین النهرین زیاد است. به عنوان مثال در این جا بدت از یک حیاط، که به وسیله ساختمان هایی که پیش از این ساخته شده، پدید آمده باشد، نیست. حیاط در کرت یک میدان، پایکاگورا» بود، که خود دارای یک ارزش مشخص و نشان دهنده ساختمان های اطراف نیز می باشد 

به طور کلی عملکرد عمده حیاط به عنوان میدان در زندگی عمومی شهر محل نمایش ها و ورزش ها بوده است ، حیاط یا میدان در این کاخ شهرها آن چنان اهمیت داشته که بسیاری از مسابقات ورزشی در آن صورت می گرفته است.کاخ کنسوس (نوسوس)، یکی از بزرگترین کاخ های مینوسی است، نهفاقد نقشه که در برابر شیب های بالا حاصلخیز ساخته شده بود. زمین حیاطبرداگرد آن ساخته شده اند، در زمان کاخ های کهن تسطيح –در برابر شیب های بالایی و بر روی تپهای کم ارتفاع در انتهای یک دشت له شده بود. زمین حیاط بزرگ مستطیل شکل که تمام واحدهای کاخ، در زمان کاخ های کهن تسطیح شده بود.

حکایت شیوه حلقه زدن اور

شیوه حلقه زدن اور ان حکایت از این دارد که نقشه اش پیشاپیش تهیه نشده بود، بلکهساختمان ها به دور آن حکایت از این داراین هسته مرکزی ساختمانی، همراه با هم رشد می کردبه همراه با هم رشد می کرده اند و حیاط مزبور نیز نقشعامل سازمان دهنده اصلی را ایفا می کرده است. در دراز بوده اند، یک دالان شمالی جنوبی در ضلع غربی حیاط، تا را از انبارها که محل ذخیره سازی شراب، غلات، روغن و بودند، جدا می کرده است.

در ضلع شرقی حیاط یک دالا.مسل در خمره های بزرگ دن شرقی- غربی، تالارهایان اتاق های کارگران و پیشخدمتهاو ساختمان، «میدان» یا محوطه نسل تئاتر یونان در دوره های بعدمخصوص شاه و ملکه و تالارهای پذیرایی (جنوب) را از اتاق های کاء (شمال) جدا می کند. در گوشه شمال غربی کل مجتمع ساختمان، «ی تئاتر با بله ها (صندلی پله ای) در دو طرف نخستین نسل تئاتر بونا دیده می شود.

 

معماری تمدن اژه ای

افسانه یونانی مربوط به «معبر هزار خم»

هدف از ساختن این محوطه روشن نیست، ولی از ویژگی هایی است همچون حیاط مرکزی، در دیگر کاخهای کرت نیز ظاهر می شود. پیچیدگی نت ساختمان این کاخ در نظر یونانیان با ایین پرستش تبر دوسر که در این جا رواج داشت مربوط بوده است. احتمالا افسانه یونانی مربوط به «معبر هزار خم» (لابیرنت) کرت از همین جا گرفته شده است.تردیدی نیست که بنای این کاخ حاصل وجود سلیقه تجمل گرایی و راحت طلبی بوده است.

در زیر کاخ، شبکه کارآمدی برای فاضلاب از لوله های سفالی ساخته شده است و به همین علت، احتمال زیادی می رود که کاخ كنوسوس یکی از بهداشتی ترین شهرهای جهان تا پیش از سده بیستم بوده باشد .روش ذخیره سازی عملی در در جای خود باقی مانده اند، به نما بقیه اتاق های دیگر نیز چال های بی احتمال قوی سقف های این انبا خنک بماند، روی بنای سنگی را با خاک م دیوارهای سنگی قطور وجود دا گذاشته بودند، ساخته می شدند.

شهر فايستوس در هومر

بلکه شهرهای مه می توان به شهر فايستوس در هومر، همواره از لنگرگاهش کهان جمعیت فراوان آنها به حیرت می افتادند. حتی امرونه. . های سنگفرش جدول دار، کوچه های متقاطع و دکه هاوکه معمولا به اقتضای طبع ازدحام انگیز مردم در پیرامون مراکز . ساخته می شوند، به اعجاب می افتند. اما کاخ ها و شهرهای کرتی فقطنیستند. بلکه شهرهای متعددی در این سرزمین وجود داشته اند که به شهر فايستوس در سوی دیگر جزیره در ساحل جنوبی، اشاره کرد که به قولو از لنگرگاهش کشتی های سیاه دماغه، به نیروی باد و موج به مصر اند، این جا پایگاه بازرگانی تجارت جنوبی کرت در عصر مینوسی است.

بخشی ازکاخ طی کاوش های باستان شناسی کشف شده که حیاط مرکزی داشته و پیرامون میدان یا حیاط مرکزی ساختمان ها شکل گرفته که یکی از بخش های مهم این کاخ پلکان های آن است. پلکان آن چهل و پنج پا عرض دارد و تالارها و محوطه هایش با تالارها و قصرهای كنوسوس برابری می کند. حیاط مرکزی آن چهار گوشه ای به مساحت نهصد و سی متر مربع است، تالار مرکزی یا بارگاه آن، با دویست و هشتاد متر مربع وسعت، از تالار بزرگ «تبر دودم» در پایتخت فراختر است .

آثار معماری کرت صرفا به کاخ های سه گانه از آثار جالب «هاگیاتریادا» است، که باستان شناسان وحه فوق منحصر نمی شود؛ یکیسلطنتی آن را زیستگاه امیر ری فایستوس واقع است. در بخش له: «زاکرو» و «موخلوس» و نواحیمثل گورینا خیابان اصلی ب و منازل فراخ در دو طرف آن«فايستوس» می دانند، در سه کیلومتری شمال باختری فایجزیره هم نواحی آباد فراوان وجود دارد از جمله: «زاکر » مسکونی از قبیل «پالایکاسترو» و نیز مراکز صنعتی مثل گ… بالایکاسترو که سنگفرش نیز شده است. فاضلابی مناسب و منازل فراخ د ساخته شده است . 

 

معماری تمدن اژه ای

معماری میسنی در یونان

معماری میسنی: بازمانده فرهنگ میسنی درهم شکسته تر از آن اس همچون خرابه های کرت با شعر هومر، تصویر روشنی از دنیای باستان به ما بدهد (هما ۲۷). سرچشمه های فرهنگ میسنی همانند پایان فرهنگ مینوسی همچنان می است. احتمال دارد که یونانیان اولیه، تقریبا هم زمان با ساخته شدن کاخهای که کرت در سرزمین اصلی یونان، به آن جا از آن جا کوچیده باشند.

این کوچ با آغاز ها دوم پیش از میلاد مقارن است و بدون تردید حتی در آن زمان یونانیان از فرهنگ کت متأثر بودند و عده ای معتقدند که سرزمین اصلی یونان تا مدتی مستعمره مینوسیها بوده است.اوج قدرت و اقتدار میسنی ها با دوره کاخ های جدید در کرت همزمان است، ولی هجوم های اقوام «دوری» که سرانجام به نابودی میسنیها انجامید، باعث گردید، آنها (میسنیها) برخلاف کرتی ها، پیدایش معماری دژ سازی را به یک ضرورت مبدل نمایند. تقریبا در ۱۲۰۰ ق.م ارگ های مستحکم سرزمین اصلی یونان به دست مهاجمان نابود شدند.

با آن که به نظر می رسد.میسن مرکز فرهنگی سرزمین یونان بوده باشد، بقایای کاخ های بزرگ دیگری در «وافيو» «پولوس» «اورخومنوس» «آرن» و «ایولكوس» کشت شده است. اما سالم ترین و گیراترین بقایای معماری میسنی آثاری هستند درشده است. این دو کاخ در آغاز دورة دو در فاصله سالهای ۱۲۵۰ و ۱۲۰۰کاخ های مستحکم «تيرونزو» میسن به دست آمده است، این دو کاخ د میسنی پسین در حدود ۱۴۰۰ ق.م ساخته شدند و در فاصله سالهای د ق.م نابود گردیدند .

ارگ تیروز (تيرونس)

ارگ تیروز (تيرونس): همان طوری که اشاره شد، یکی از مه شناخته شده از زمان فرهنگ و تمدن میسنی ارگ تیرونز است. در فاصله میسن، که هر دو احتمالا بارها تحت حاکمیت فرماندهی واحدی بوده اند. دسد، یکی از معروف ترین آثار د تيرونز است. در فاصله ۱۵ کیلومتریهي واحدی بوده اند. در نزد هومرتیرونز صد دیوار در نزد مردمان روزگار افسانه ای شهرت داشت. یکی از سیاه برونز را به اندازه اهرام مصر جالبمعماری تمدن های اژه ای ۲۵۹ مان روزگار باستان به زادگاه هرکول قهرمان پرقدرت یکی از سیاحان باستان به نام «پارسانیاس» دیوارهای ارگ مصر جالب و تماشایی می داند.

این دیوارهای ستبر در نقطهداشته اند . بسان متر در یک امتداد واقع شده اند، به ناب «حصار» کرتی قرار دارند و اشکارا نشان می دهد که دهمان، ساختمان های درون محدوده، دیوارهاییبه ضخامت ۶ . اقر شده اند، به نظر می رسد که روی نقشه ای از پیش تعیین شدهخلاف بی نقشگی و گاه آشفتگی موجود در کاخ های کرتی، نقشه : نمونه ای از ترتیب صریح و ساده قرار گرفتن واحدها در کنار هم به شمارمی روند.تالار (بارگاه با نقشهای سه اتاقه در مرکز با نخستین نمونه معابد کلاسیک یونان است.

 

معماری تمدن اژ ه ای

دروازه شیران دژ میسین

دروازه شیران: این دروازه بیرونی دژ میسین بوده است. از سمت چپ به وسیله یک دیوار و از سمت راست به وسیله یک باروی دو پهلوی برجسته حفاظت می شد. از دو تک سنگ عظیم عمودی با یک حمال افقی بر روی آنها ساخته شده است. ردیفهای فوقانی سنگ به صورت یک تاق برجسته در می آیند و روزنه ای مثلثی پدید می آورند. که باعث کاسته شدن سنگینی و فشار قطعات بالایی بر سنگ حمال افقی میشود.

فضای تاق نما با قطعه سنگی پر شده که روی آن نقش برجسته دو شیر در دو سوی یک سنمالا مقدس مینوسی) حکاکی شده که در روبه روی هم ایستاده، در ح خود را بر قاعده آن نهاده اند، به احتمال قوی سر شیران از تکه سن اکنون وجود ندارد . این نوع شیرها بر روی ت با هنر بین النهرین پیدا می کند. نمونه های بین النهرینی به مراتببه روی هم ایستاده، در حالی که پای در شیران از تکه سنگ و یا از فلز بوده کهبرها بر روی سردرها نزدیکی رینی به مراتب قدیمی تر ازنمونه های میسنی هستند.بعید  به نظر نمی رسد که از هنر بین النهرین تأثیر پذیرفته شده.

گنج خانه آترئوس (مقبره تئولوس)

گنج خانه آترئوس (مقبره تئولوس): این نامی است که توسط شخصی به نام هانریخ شلیمان به اشتباه این بنا داده شده است. زیرا او گمان می کرد بنای پرشکوه مزبور، در میان گروهی از بناهای مشابه مخزن گنجهای آترئوس پدر «آگاممنون» است.

این بنا جایگزین مقابری شد که قبلا ساخته می شدند و بنای مزبور در دل یک تپه طبیعی واقع شده و راه ورودی آن از یک گذرگاه طولانی به نام دوموس است. شکل لانه زنبوری اتاقک دایره ای یا گنبد تدفینی، با روی هم چیدن رجهای پیش آمده سنگ ابر قاعده ای مدور پدید آمده است .و به شیوه ای جالب بر دیوارها جا گرفته است و باعث د امدن گنبدی مرتفع گشته که ارتفاعش در نمونه کنونی به دوازده متر می رسد.

ترین ساختمان بدون استفاده از تیرهای داخلی در کل جهان باستان تا پیش این معبد پانتئون روم ۱۵۰۰ سال بعد بود. بنای آترئوس در سال های ۱۳۰۰ پیش از میلاد ساخته شده است . روش ساخت این گونهاز ساخته شدن معبد پانتئون رو تا ۱۲۵۰ پیش از میلادآرامگاه ها برای پادشاهان میسنی در نوع خود در شهر اور در ساختن مقابر و قرار کا دوره میانی نیز ساخت مقابر که با روشان میسنی در نوع خود قابل توجه است. پیش از آنها سومریها ، مقابر و قرار دادن اشیاء در کنار اجساد سابقه داشتند. در ایلام ، مقابر که با روش تاق آهنگ ولی با آجر مسقف شده بود، مرسومبوده است.

نکته حائز اهمیت در معماری میسنیها

نکته حائز اهمیت در معماری میسنیها، تکامل سیستم تریلیت (بخش مثلثی روی سردر) است. میسنیها با سبک کردن بار روی تیر و ایجاد روزنه ای مثلثی شکل، عمل تخلیه بار روی دو ستون را آسان تر نموده و در حقیقت این سیستم پایه فرم سنتوری های یونانی است، که علامت مشخصه معماری یونان به شمار می رود. این روش در دوره های بعد در تمام مدیترانه گسترش یافته است.از معماری معابد میسنی اگر هم وجود داشته، اثری به جای نمانده است. اما مشخص است که هر کاخ مانند ساختمان های کرت (مینوسی) دارای محراب کوچکی بوده است.

به طور قطع مشخص نیست که کدام خدایان و به چه صورتی در این محرابها پرستش می شده اند.معماری میسنی یک معماری استحکامی است که در آن برج و بارو نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است. به طوری که در کاخ میسن نکته قابل توجه داست. در این استحکامات دفاعی برجهایی هم تعبیه شده است. ا موضوع است که میسنی ها با دشمنان متعددی روبه رو بوده اند.

بناب این سیستم حفاظتی را به وجود آورده اند، در حالی که معماری می نظام دفاعی بوده است. این امر موجب شده که بقایای آثار هریک از آنه دچار تخریب شده باشد.سن نکته قابل توجه دیوارهای قطور ان هم تعبیه شده است. این امر نشانگر اینو بوده اند. بنابراین حفاظت و دفاعی را به وجود آورده اند، در حالی که معماری مینوسیها فاقد هرگونآثار هریک از آنها به طریقی دچار تخریب شده باشد.

9
امتیاز :
آنچه باید در موردمعماری اژه ای(معماری مینوسی)بدانیم.
4 از 8 رای
دیدگاهتان را بنویسید

13 − 6 =