آرشیو دسته: برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

ساختمانسازی در یک شهر ایده آل و زیبا چگونه است؟ در شهرهای بزرگ و یا کلان شهرها که جمعیت زیاد می باشد، بهترین شهرها، شهرهایی هستند که تمامی مشکلات بزرگشان مانند ...
ادامه مطلب ۲۸ خرداد , ۱۳۹۹
آشفتگي بصري در نماهاي شهري آشفتگي بصري در نماهاي شهري یکی از مشکلات شهری است که باید اول با تعریف خط اسمان شروع کرد. خط آسمان شهر عبارتست از میانگین ارتفاع ساختمان ...
ادامه مطلب ۱۵ آبان , ۱۳۹۸
سابقه کابرد روش سازماندهی مجدد زمین در کشور ژاپن سازماندهی مجدد زمین: در نگاهی جامع تر و در مقیاس جهانی، بررسی تحولات نگاه به دو رویکرد توسعه و حفاظت از دهه ...
ادامه مطلب ۲ مهر , ۱۳۹۸
نظم و ترتیب و جهت گیری بنا در سطح شهر جهت گیری بنا: مورفولوژی و یا ساخت و بافت شهر همانگونه که متأثر از سایر پارامترهای طبیعی است از شرایط آب ...
ادامه مطلب ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸
آشنایی با برنامه ریزی کاربری اراضی شهری برنامه ریزی کاربری زمین ، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود برنامه - ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی ...
ادامه مطلب ۲۸ تیر , ۱۳۹۸