آرشیو دسته: معماری همساز با اقلیم

شهر یزد و بررسی اقلیم آن شهر یزد جز اقلیم گرم و خشک است. خصوصیات کلی شرایط اقلیمی دشتهای فلات به قرار زیر است: 1-آب و هوای گرم و خشک در تابستان ، ...
ادامه مطلب ۱۵ آبان , ۱۳۹۸
آشنایی با تاثیر اقلیم در معماری هدف اصلی در این تحقیق بررسی های اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی ...
ادامه مطلب ۳ مهر , ۱۳۹۸
سامانه های غیرفعال خورشیدی  مقدمه با توجه به محدود بودن منابع فسیلی و آلودگی های ناشی از استفاده از این گونه منابع، جوامع اندیشمند را بدان واداشته است که از انرژی های ...
ادامه مطلب ۲۳ مرداد , ۱۳۹۸
دیوار سبز ومزایای آن در مکان های باز وبسته دیوار سبز ومزایای آن در مکان های باز وبسته فضایی روی سطح زمین اشغال نمیکند. تنها مکدیوار سبز ومزایای آن در مکان ...
ادامه مطلب ۱۶ مرداد , ۱۳۹۸
 خانه در اقلیم گرم وخشک خانه در اقلیم های مختلف اینگونه توصیف می شود....نواحی فلات مرکزی ایران دارای اب و هوای گرم و خشک می باشد.میزان بارندگی کم واختلاف دمای شب ...
ادامه مطلب ۱۰ اردیبهشت , ۱۳۹۸