آرشیو دسته: معماری همساز با اقلیم

بررسی مساجد در اقلیم چهارگانه ایران در ابنیه مذهبی عوامل مذهبی و سیاسی اهمیت بیشتری نسبت به اقلیم در طراحی ساختمان داشتند، بنابراین شرایط اقلیمی مانند کاربری های دیگر بر شكل ...
ادامه مطلب ۱۲ مهر , ۱۳۹۹
با انواع روش های انتقال حرارت در ساختمان آشنا شوید! در انتقال حرارت در ساختمان اصولا چهار روش زیر در نظر گرفته می شود: 1.هدایت (Conduction): در این روش حرارت از یک ...
ادامه مطلب ۲۱ شهریور , ۱۳۹۹
شهر یزد و بررسی اقلیم آن شهر یزد جز اقلیم گرم و خشک است. خصوصیات کلی شرایط اقلیمی دشتهای فلات به قرار زیر است: 1-آب و هوای گرم و خشک در تابستان ، ...
ادامه مطلب ۱۵ آبان , ۱۳۹۸
آشنایی با تاثیر اقلیم در معماری هدف اصلی در این تحقیق بررسی های تاثیر اقلیم در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل ...
ادامه مطلب ۳ مهر , ۱۳۹۸
سامانه های غیرفعال خورشیدی  مقدمه با توجه به محدود بودن منابع فسیلی و آلودگی های ناشی از استفاده از این گونه منابع، جوامع اندیشمند را بدان واداشته است که از انرژی های ...
ادامه مطلب ۲۳ مرداد , ۱۳۹۸
دیوار سبز ومزایای آن در مکان های باز وبسته دیوار سبز ومزایای آن در مکان های باز وبسته فضایی روی سطح زمین اشغال نمیکند. تنها مکدیوار سبز ومزایای آن در مکان ...
ادامه مطلب ۱۶ مرداد , ۱۳۹۸