آرشیو برچسب: معماری ایران و جهان

سابقه بازار در کرمان سابقه بازار در کرمان به بیش از ۶۰۰ سال قبل (اواخر دوره‌ی مظفری و تیموری) می‌رسد؛ به‌طوری که بازارها در راستای شکل‌گیری و گسترش شهر ساختار اولیه‌ی ...
ادامه مطلب ۱۰ مهر , ۱۳۹۸
نظم و ترتیب و جهت گیری بنا در سطح شهر مورفولوژی و یا ساخت و بافت شهر همانگونه که متأثر از سایر پارامترهای طبیعی است از شرایط آب وهوایی نیز تأثیر ...
ادامه مطلب ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸
معماری مسجد یکی از نمونه ساختمان هایی که پدیدار شد و در معماری ایران همواره جایگاه ارجمندی داشته و دارد، مسجد است.معماری مسجد های نخستین برگرفته از تهرنگ مسجد مدینه بود. همانگونه ...
ادامه مطلب ۹ فروردین , ۱۳۹۸