آرشیو برچسب: معماری ایران و جهان

سابقه بازار کرمان سابقه بازار در کرمان به بیش از ۶۰۰ سال قبل (اواخر دوره‌ی مظفری و تیموری) می‌رسد؛ به‌طوری که بازارها در راستای شکل‌گیری و گسترش شهر ساختار اولیه‌ی خود ...
ادامه مطلب ۱۰ مهر , ۱۳۹۸
نظم و ترتیب و جهت گیری بنا در سطح شهر جهت گیری بنا: مورفولوژی و یا ساخت و بافت شهر همانگونه که متأثر از سایر پارامترهای طبیعی است از شرایط آب ...
ادامه مطلب ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸
معماری مسجد در سرا سر جهان  یکی از نمونه ساختمان هایی که پدیدار شد و در معماری ایران همواره جایگاه ارجمندی داشته و دارد، مسجد است. معماری مسجد های نخستین برگرفته ...
ادامه مطلب ۹ فروردین , ۱۳۹۸